synonim klamra

inaczej klamra to: klamra, klamer, klamrach, klamrami, klamrą, klamrę, klamro, klamrom, klamry, klamrze