synonim okołobiegunowy

odm. okołobiegunowy, nieokołobiegunowa, nieokołobiegunową, nieokołobiegunowe, nieokołobiegunowego, nieokołobiegunowej, nieokołobiegunowemu, nieokołobiegunowi, nieokołobiegunowy, nieokołobiegunowych, nieokołobiegunowym, nieokołobiegunowymi, okołobiegunowa, okołobiegunową, okołobiegunowe, okołobiegunowego, okołobiegunowej, okołobiegunowemu, okołobiegunowi, okołobiegunowych, okołobiegunowym, okołobiegunowymi