synonim nazwa

Inaczej nazwa to: nazwa, nazw, nazwach, nazwami, nazwą, nazwę, nazwie, nazwo, nazwom, nazwy


To były wszystkie najczęściej występujące synonimy słowa nazwa.