synonim nostalgia

inaczej nostalgia to: nostalgia, nostalgiach, nostalgiami, nostalgią, nostalgie, nostalgię, nostalgii, nostalgij, nostalgio, nostalgiom