synonim parostatek

inaczej parostatek to: parostatek, parostatkach, parostatkami, parostatki, parostatkiem, parostatkom, parostatkowi, parostatków, parostatku