synonim podległy

inaczej podległy to: podległy, niepodlegli, niepodległa, niepodległą, niepodległe, niepodległego, niepodległej, niepodległemu, niepodległy, niepodległych, niepodległym, niepodległymi, podlegli, podległa, podległą, podległe, podległego, podległej, podległemu, podległych, podległym, podległymi