synonim relegować

inaczej relegować to: relegować, nierelegowana, nierelegowaną, nierelegowane, nierelegowanego, nierelegowanej, nierelegowanemu, nierelegowani, nierelegowania, nierelegowaniach, nierelegowaniami, nierelegowanie, nierelegowaniem, nierelegowaniom, nierelegowaniu, nierelegowany, nierelegowanych, nierelegowanym, nierelegowanymi, nierelegowań, nierelegująca, nierelegującą, nierelegujące, nierelegującego, nierelegującej, nierelegującemu, nierelegujący, nierelegujących, nierelegującym, nierelegującymi, relegowali, relegowaliby, relegowalibyście, relegowalibyśmy, relegowaliście, relegowaliśmy, relegował, relegowała, relegowałaby, relegowałabym, relegowałabyś, relegowałam, relegowałaś, relegowałby, relegowałbym, relegowałbyś, relegowałem, relegowałeś, relegowało, relegowałoby, relegowały, relegowałyby, relegowałybyście, relegowałybyśmy, relegowałyście, relegowałyśmy, relegowana, relegowaną, relegowane, relegowanego, relegowanej, relegowanemu, relegowani, relegowania, relegowaniach, relegowaniami, relegowanie, relegowaniem, relegowaniom, relegowaniu, relegowano, relegowany, relegowanych, relegowanym, relegowanymi, relegowań, relegowawszy, releguj, relegują, relegując, relegująca, relegującą, relegujące, relegującego, relegującej, relegującemu, relegujący, relegujących, relegującym, relegującymi, relegujcie, relegujcież, releguje, relegujecie, relegujemy, relegujesz, releguję, relegujmy, relegujmyż, relegujże