synonim stracić na wadze

inaczej stracić na wadze to: wadzić, niewadząca, niewadzącą, niewadzące, niewadzącego, niewadzącej, niewadzącemu, niewadzący, niewadzących, niewadzącym, niewadzącymi, niewadzeni, niewadzenia, niewadzeniach, niewadzeniami, niewadzenie, niewadzeniem, niewadzeniom, niewadzeniu, niewadzeń, niewadzona, niewadzoną, niewadzone, niewadzonego, niewadzonej, niewadzonemu, niewadzony, niewadzonych, niewadzonym, niewadzonymi, wadzą, wadząc, wadząca, wadzącą, wadzące, wadzącego, wadzącej, wadzącemu, wadzący, wadzących, wadzącym, wadzącymi, wadzeni, wadzenia, wadzeniach, wadzeniami, wadzenie, wadzeniem, wadzeniom, wadzeniu, wadzeń, wadzę, wadzi, wadzicie, wadzili, wadziliby, wadzilibyście, wadzilibyśmy, wadziliście, wadziliśmy, wadził, wadziła, wadziłaby, wadziłabym, wadziłabyś, wadziłam, wadziłaś, wadziłby, wadziłbym, wadziłbyś, wadziłem, wadziłeś, wadziło, wadziłoby, wadziły, wadziłyby, wadziłybyście, wadziłybyśmy, wadziłyście, wadziłyśmy, wadzimy, wadzisz, wadzona, wadzoną, wadzone, wadzonego, wadzonej, wadzonemu, wadzono, wadzony, wadzonych, wadzonym, wadzonymi, wadź, wadźcie, wadźcież, wadźmy, wadźmyż, wadźże