synonim bardotka

inaczej bardotka to: bardotka, bardotce, bardotek, bardotkach, bardotkami, bardotką, bardotkę, bardotki, bardotko, bardotkom