synonim powrósło

inaczej powrósło to: powrósło, powróseł, powrósła, powrósłach, powrósłami, powrósłem, powrósłom, powrósłu, powróśle