synonim wynalazczość

inaczej wynalazczość to: wynalazczość, wynalazczości, wynalazczościach, wynalazczościami, wynalazczością, wynalazczościom